• دپارتمان فناوری

گروه آموزشي و پژوهشي برای ارائه خدمات دو دپارتمان دیگر گروه نیک سی ایجاد شده است . و سعی دارد تمام نیاز های آنلاین یک موسسه آموزشی ،مدرسه ،شرکت فناور یا یک استارت آپ را بر طرف کند

گروه آموزشی نیک سی توجه اصلی خود به ارائه خدمات بهتر به مدارس کرده است و دپارتمان فناوری نیک سی عهده دار این وظیفه است. مدیران مدارس، معاونان فناوری مدارس و موسسات آموزشی که می خواهند از خدمات گروه آموزشی نیک سی برخوردار شوند با وارد کردن اطلاعات خود در فرم درخواست خدمات از خدمات دپارتمان بیشتر آگاه شوند . بعد از تکمیل فرم حداکثر تا 12 بعد ارسال موفق با مسئول مربوطه تماس گرفته می شود:

  • دپارتمان فناوری برای آشنایی مدیران و معاونین فناوری مدارس با فضای استریم و برگزاری کلاس آنلاین در پلتفرم های رایج یک جلسه رایگان بعد از هماهنگی مدیر مدرسه برگزار می کند .

خدمات دپارتمان فناوری که به طول معمول به مدارس داده می شود :

  1. برگزاری و کنترل کلاس آنلاین برای مدارس
  2. ارائه خدمات برگزاری کلاس های اختصاصی برای مدارس بر روی پلتفروم اختصاصی
  3. برگزاری ازمون
  4. برگزاری جلسات هم اندیشی اولیا و تحویل کارنامه