برای ورود به کلاس درس آنلاین خود از طریق تب های زیر استفاده (تا اطلاع ثانوی نیاز به لیست کلاس های قدیمی نیست):

طبق برنامه اعلام شده مدرسه کلاس با تمرکز بر انلاین در مدرسه برگزار می شود.

دانش آموزان ميتوانند با جابجايي در تب ها به پايه و سپس به درس خود دسترسي پيدا كنند.